Амартайван Ууганбаатар

Оношзүйн тасгийн эрхлэгч
Дүрс оношилгооны их эмч