Энхтөр Түдэв

Мэс заслын тасгийн эрхлэгч
Мэс заслын нарийн мэргэжлийн эмч