Өлзийбадрах Найдансүрэн

Санхүүгийн албаны дарга, Ерөнхий нягтлан
Санхүүч