Чулуунбат Должинсүрэн

Мэдрэл, Сэтгэцийн тасгийн эрхлэгч
Сэтгэцийн их эмч