Түнхний хэт авиан скрининг оношилгооны дэмжлэгт хяналт үнэлгээ амжилттай хийгдлээ

Түнхний хэт авиан скрининг оношилгооны дэмжлэгт хяналт үнэлгээ амжилттай хийгдлээ. Сүүлийн 3 сард 395 удаагийн оношилгоо хийгдсэн байна. Энэхүү дэмжлэгт үнэлгээний үеэр хяналтанд байдаг хүүхдүүдийнхээ оношилгооны асуудлыг хамтран шийдвэрлэлээ.