Мэдрэлийн эмч Анагаах ухааны доктор М.Үүрийнтуяа Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт үнэ төлбөргүй үзлэг хийнэ.

Мэдрэлийн эмч Анагаах ухааны доктор М.Үүрийнтуяа 12 сарын 10ны 08-16 цаг хүртэл Эпилепси өвчнөөр хяналтанд байдаг бага насны болон насанд хүрэгчдийн үзлэг хийнэ. үү.Жич:Үнэ төлбөргүй.