2020 оны 02 сарын 27 ны байдлаар Короно вирүсийн тархалт