Д Уранбилэг

Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга
Төрөх эмэгтэйчүүдийн эмч