Ням-Осор Рэнцэндорж

Аж ахуйн албаны дарга
Механик инженер, Эдийн засагч