Пүрэвдорж Мөнхбат

Мэдээлэл технологийн албаны дарга, мэдээлэл технологийн инженер
мэдээлэл технологийн инженер