Батдорж Болормаасүрэн

Сувилахуйн албаны дарга
Сувилахуйн тэргүүлэх аргазүйч